Gjennom regelmessig bruk av CosmoKidz aktivitetene, lærer barna at hva de gjør, og hvordan de gjør det, spiller en rolle for hva som skjer i fortsettelsen. CosmoKidz fungerer også for barn helt ned i 3 år og opp til 8-9 år. Også de voksne får en bevisstgjøring.

En lærer uttaler: «Dette programmet har minnet meg om å lytte bedre. Prøve å sette meg inn i hva andre mennesker kanskje tenker og føler – om der er misforståelser som jeg kan være med å oppklare. Jeg tar det roligere før jeg reagerer. Jeg observerer mer – hva vi sier og ordene vi bruker har stor kraft.» Lignende uttalelser kommer fra foreldre. De fleste av våre erfaringer så langt er knyttet til skole/barnehage. Uansett egen rolle; hovedtrekkene er:

  • Regelmessighet
  • Systematikk
  • Trening
  • Variasjon
  • Bemerk når barna viser SOAR oppførsel
  • Bruk konkrete temakort direkte relatert til barnas oppførsel i klasserom, hjemme, i skolegården, med lekekamerater.

Systematiske erfaringer

Kortene ble testet ut i to forskjellige barnehager i Kongsbergregionen. Kongsberg er en kommune med en av de høyeste gjennomsnittsinntektene i landet. Hensikten var å få tilbakemeldinger; hvordan opplever norske pedagoger å bruke verktøyet? Hver barnehage gjorde det på sin egen måte:

Brukt med barn fra 2 1/2 år og oppover

Skoleforberedende gruppe

Studiene fra USA

Videre utvikling

Generelle betraktninger:

Mye tyder på at CosmoKidz fungerer godt på tvers av sosiokulturell bakgrunn, så vel som for et større aldersspenn enn opprinnelig målgruppe. Refleksjoner rundt erfaringer så langt har gitt grunnlag for videre utvikling, som eies av lærerne selv.

Har du spørsmål – om hva som helst? Ta gjerne kontakt! Hele casestudien, den komparative studien, rapporten fra Fitchburg og oppfølgingsstudiene er tilgjengelig på engelsk. Skriv til: Marit Eikaas Haavimb på marit@helemennesker.no.