«Dere har hatt fem til syvåringene som målgruppe?

Vi brukte CosmoKidz helt ned til to-og-ett-halvtåringene – og det fungerer! Barna har mye på hjertet når de ser bildene, og vi opplever CosmoKidz som en flott måte å jobbe med språkutvikling og evne til å sette ord på følelser allerede der.» Disse ordene kommer fra daglig leder i en av barnehagene. Våren 2014 ga hun de av ansatte som hadde lyst, anledning til å teste ut CosmoKidz på sin egen måte med sine egne grupper. Resultatene ble rapportert både muntlig og skriftlig.

Hyppigst og mest systematisk ble CosmoKidz brukt med fire-åringene i forhold til arbeid med området filosofi og etikk. De ansatte syntes kortene egner seg godt til refleksjon, med fine bilder som ungene identifiserer seg lett med gir boblen og aktivitetskortene gode tips til aktiviteter som omsetter refleksjonene til handling.

Ansatte brukte kortene som en «starter» til refleksjon og opplevde at dette hjalp barna med å sette ord på og å utvikle språk for ulike følelser og situasjoner. Leder la i sin tilbakemelding vekt på at brukerterskelen er lav, men at det krever en voksen som har forberedt seg og satt seg inn i spørsmålene på forhånd. Barnehageansatte opplevde CosmoKidz som et veldig godt tilskudd til å jobbe med utviklingen av sosial kompetanse hos barna- særlig med den delen som går på å bli kjent med og identifisere egne og andres følelser. Barna blir oppmerksomme på hvordan deres egne handlinger påvirker samspillssituasjoner.

Noen stikkord direkte fra tilbakemeldingene fra pedagogene i barnehagen:

 • Bildene er lett tilgjengelige og engasjerende for barnehagebarn.
 • Kan tilpasses andre opplegg; som for eksempel filosofi.
 • Fornøyd med mange av spørsmålene som gir hjelp til å vise hva som skjer både i barnet selv og i barnet som har gjort noe det ikke skulle ha gjort. Slik utvikler barna empati alle veier.
 • Viktig at de voksne kjenner spørsmåla godt på forhånd, så de også kan stille gode oppfølgingsspørsmål. Dette er med på å påminne/lære opp de også de voksne.
 • Viktig å få foreldre og ansatte til å skjønne at her handler det ikke om riktig eller feil svar, men utforskning og refleksjon sammen.
 • Liker godt «være»-aspektet; inkluderer bevissthet om kropp og pust i ulike settinger.
 • Gir verktøy til å involvere også foreldrene.
 •  Fint å bruke CosmoKidz som supplement til Kari Lamers’ “Du og jeg og vi to”. CosmoKidz hjelper barna til å komme i “modus”, og er lettere tilgjengelig. Deretter: “Du og jeg og vito”. Denne barnehagen opplever at Lamer er mer tidkrevende og har litt lange historier i utgangspunktet.
 •  Prisen er overkommelig.
 • Skolekortene kan brukes som utgangspunkt for hvordan skolen kan være. Inkludert aspekter fra skolegården.
 • Bildene er konkrete som utgangspunkt også for å starte mange andre viktige samtaler.

Leder avsluttet med at det finnes alltids andre bilder og gode spørsmål som kan lasts ned fra nettet og andre steder – som «Musefamilien» for eksempel. En av fordelene med CosmoKidz er at her er alt samlet i en ferdig pakke.