Med andre ord – CosmoKidz fremmer evnen til:

  • Empati
  • Respekt
  • Evne til selvregulering
  • Positiv selvrealisering
  • Kreativitet
  • Økt bevissthet om seg selv og andre
  • Utvidet evne til bevisst å agere heller enn bare å re-agere
  • Kommunikasjonsferdigheter som understøtter gode relasjoner og bedre sosiale verdener.

Alt i tråd med Rammeplan for Barnehagen og Formålsparagrafen i skolen. Og noe enhver forelder ønsker for barnet sitt.

Ordet «CosmoKidz» er inspirert av begrepet «Cosmopolitan Communication». Kosmopolitisk kommunikasjon innebærer blant annet gjensidig respekt, evnen til å lytte dypt på en måte som skaper opplevelsen av nærhet, aksept for hverandres forskjelligheter, og ønsket om å utforske disse som en berikelse heller enn som en trussel i relasjoner.

Programmet er laget for lærere, førskolelærere, barnehageassistenter, helsepersonell, foreldre, besteforeldre, og ellers andre som ønsker å gjøre noe meningsfylt sammen med barna. Om det er omsorgsarbeid, opplæring, eller begge deler vi driver med, vet vi i dag at en sunn sosial og følelsesmessige utvikling er viktig for å ta vare på og videreutvikle barns iboende krefter, evner, vilje og selvforståelse i møte med livets utfordringer. CosmoKidz hjelper oss til å utvikle barnas evner og ferdigheter til å ta vare på seg selv og andre. Dette vet vi er hovedelementer for vekst, utvikling, helse, og et godt liv.