Kan mennesker fly? Nei, selvfølgelig kan vi ikke det. Men noen ganger evner vi å «heve oss over» oss selv, og handle klokt fordi vi vet at resultatet av at vi klarer det blir så mye bedre enn om vi bare reagerer (for eksempel med sinne, anklager, forsvar osv).

SOAR sangen og dansen er en del av CosmoKidz-aktivitetene. SOAR betyr «å heve seg over sedvanlig nivå, å fly». SOAR inneholder essensen av hva CosmoKidz handler om: at barn lærer gjennom samtaler og kreativ kommunikasjon. Det betyr noe hva vi sier og gjør, og hvordan vi sier og gjør det. SOAR minner barna om å være seg dette bevisst gjennom å:

S: Bruk sansene (Sense what’s around you)

O: Hjelp andre (Open your hands to help others)

A: Ta gode valg (Act with kindness)

R: Vis respect for alle (Respect other people)

 

Bruk SOAR som en påminnelse og variasjon i undervisning og samvær med barn. Særlig når de begynner å bli urolige og ukonsentrerte, kan SOAR fungere både som energigivende og samtidig samlende påminnelse om aktiv tilstedeværelse med seg selv, omgivelsene og hverandre. Begrepet SOAR er ment som et påminnelsesord og en bevegelse som minner barna om hva de trener på. Etter hvert som barna vet hva SOAR står for (gjennom gjentatte repetisjoner), kan en liten «SOAR»-bevegelse eller ett lite nikk i retning av en SOAR plakat hjelpe barna til å huske hva de holder på med. Dermed kan de velge å «heve seg» over sin umiddelbare reaksjon, og handle mer i tråd med det beste i seg selv.