Fase 1:
Hvem er jeg?

Fase 2:
Hvor vil jeg? Hvordan gjøre det?

Fase 3:
Arbeid med konkret handlingsplan

Vi møtes 30 timer i løpet av et halvt år.
Første gang er vi sammen i 3 timer, deretter fordeles de resterende timer gjennom møter og telefonsamtaler, slik at det passer deg og din hverdag.