Er dere en gruppe med et arbeids- eller interessefellesskap, kanskje en familie eller et par?

Fellesskapet er den største ressursen. Erfaring viser at endring skjer over tid. Vi tilpasser og understøtter deres utvikling innenfor rammen av et halvt år, eller mer.

Fokusområder som ofte trer frem:

*Reaksjon, relasjon, kommunikasjon og samspill

*Visjon, verdier, mål og strategi

*Kreativitet – hvorfor og hvordan?

*Konflikthåndtering

* Nærvær