Jeg er opptatt av levende nærvær. Å skape en kontakt som åpner for helhet og skaperkraft. Jeg tror at denne kontakten er nødvendig for å få frem det beste i oss,  og oppleve mer mening og mestring. Stadig forundres jeg over den enorme kreative og skapende kraft som bor i oss mennesker, også i de som ikke tror de er kreative.

Verden endrer seg raskere enn noen gang. Ny teknologi forandrer måten vi tenker og relaterer til hverandre på. Dette gjør at jeg er spesielt opptatt av de unge. Kompetansen hos de voksne er avgjørende for at barn og unge skal skape en levedyktig fremtid. Gjøre gode valg, og ta ansvar i en motsetningsfylt verden. Jeg ønsker å bistå til gode og kreative læringsmiljø med plass til forskjellighet, og individuell trygghet til å være seg selv. Legge til rette for å være hele mennesker, som kan åpne for det store og leve meningsfullt i det lille.

Min bakgrunn

Jeg har jobbet med kommunikasjon og formidling i hele mitt yrkesaktive liv. I forskjellige former, og i ulike roller, har jeg fått samarbeide med fantastiske mennesker. I utgangspunktet valgte jeg en film- og tv utdannelse, og hatt spennende oppgaver i noen av landets største kulturinstitusjoner. Jeg har jobbet med reklame- og informasjonsfilm, kortfilm og spillefilm. I 1996 var jeg med på å starte Nrk2. I Nrk jobbet jeg i flere år med regi og produksjonsledelse, før turen gikk til Nationaltheatret, hvor jeg var Produsent.

Sykdom gjorde at jeg måtte tenke nytt, og finne nye måter å være i verden på. Jeg tok Nlp Master Practitioner, og sertifiserte meg som Coach. I 2005 startet jeg egen virksomhet. Ble Reteaming Coach med LØFT som plattform, og studerte videre til Kunst & Utrykkspedagog med fokus på coaching. Underveis har det blitt diverse kurs i kommunikasjon, meditasjon og personlig utvikling. I de senere år videre utdannelse i læring, kreativitet og innovasjon, og pedagogisk arbeid med barn og unge.