Marit-sol-14772

Jeg har alltid undret meg. Undret meg over alt fra hvordan de andre maurene kunne vite at de måtte komme og hjelpe den ene mauren som slet og bar på sin døde kamerat, til hvordan verden ble skapt, til hvorfor noen barn var sultne når jeg kunne spise meg mett – hver eneste dag.

Siden har jeg også blitt opptatt av «hvordan». Hvordan kan vi som mennesker få ut det beste i oss selv og hverandre? Hva må vi gjøre for å skape energi, mening og mestring, enten det handler om jobb eller privatliv?

Jeg er spesielt opptatt av å la nyere forskning informere hvordan vi understøtter vårt – og særlig barns’ – eget potensial til å utvikle kreativitet, samspill, resiliens og ansvarlighet. Samfunnsbevisste mennesker med visdom til å navigere i en stadig mer sammensatt og motsetningsfylt verden.

Og jeg vet vi er forbundet med hverandre – som mauren  – på måter som langt overgår vår rasjonelle forståelse i dag.

Min bakgrunn

Siden 1985 har jeg arbeidet med kommunikasjon og utviklingsprosesser i forskjellige roller og ulike land, som Norge, England, Guyana og Uganda. Oppdragsgivere fra både offentlig, privat og frivillig sektor, på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå, som leder, prosessleder, formidler og kursholder.

Jeg har Master i Organisasjonsstrategi, grunnutdanning som sosionom med pedagogikk fra UiO og Familieterapi/Systemisk Tilnærming fra The Tavistock Institute i London. I tillegg er jeg sertifisert NLP Master Practitioner og Coach, og Reteaming coach med LøFT som plattform. Sertifisert som Persolog personprofil trener. Jeg er FO-godkjent som faglig veileder for sosionomer. I tillegg har jeg ulike kurs i kommunikasjon, medvirkning, motivasjon og personlig utvikling.

De senere år underbygges mine erfaringer så langt med studier i Inter Personal Neuro Biology (IPBN). Disse komplimenteres med egenstudier av nyere kommunikasjonsforståelse; Coordinated Management of Meaning (CMM), sammen med personlig utforskning av Bevisst Oppmerksomhet og Nærvær.