headerAktiviteter for å fremme evnen til empati, tilstedeværelse og mot,
utvikle raushet, og forebygge mobbing.